Förstå och behandla vanliga typer av ryggsmärta: Diffus och lågt sittande ryggsmärta

Förstå och behandla vanliga typer av ryggsmärta: Diffus och lågt sittande ryggsmärta

Denna artikel ger en översikt över två vanliga typer av ryggsmärta: diffus ryggsmärta och lågt sittande ryggsmärta. Den diskuterar deras symptom, möjliga orsaker och behandlingar för att hjälpa till att förebygga och minska smärta och dess symptom. Oavsett smärtans intensitet finns det åtgärder som kan vidtas för att lindra och hantera ryggsmärtan.
Ont i nacke och axlar: Orsaker, symptom och behandling | Guide och tips Läsning Förstå och behandla vanliga typer av ryggsmärta: Diffus och lågt sittande ryggsmärta 2 minuter Nästa ÖVERANSTRÄNGNING/ INFLAMMATION I AXELN
Långa dagar framför datorn - en vanlig orsak till ryggsmärta

Dålig hållning, muskelsvagheter och tunga lyft är vanliga orsaker till ryggsmärta. Ryggsmärta är ett mycket vanligt problem och något de flesta har drabbats av någon gång i livet, men som tur är går den oftast över efter några dagar eller veckor.

Denna artikel handlar om två av de vanligaste ryggrelaterade problemen: diffus ryggsmärta och lågt sittande ryggsmärta. Vi ska titta närmare på symptom, möjliga orsaker och behandlingar, eftersom oavsett hur stark smärtan är, finns det åtgärder du kan vidta för att förebygga och minska smärtan och dess symptom.

Diffus ryggsmärta (rygginsufficiens)

Denna smärta är lokaliserad till ont i korsryggen och intilliggande områden. Symptomen kan hålla i sig några dagar till några veckor och växla med smärtfria perioder.

Symptom:
 • Trötthet och smärta i korsryggen.
 • Styvhet och smärta på morgonen och/eller efter ansträngning.
 • Denna smärta förstärks t.ex. om man sitter ner länge, står, lyfter och arbetar framåtlutad eller efter idrottande.
Möjliga orsaker:
 • Dålig hållning.
 • Överrörlighet.
 • Överansträngning.
 • Försämrad bålstabilitet pga. svaga magmuskler.
 • Spända muskler: baksidan av låren, sätesmuskler och höftflexorer.
Behandling:
 • Aktiv hållningskorrigering.
 • Stabiliseringsträning av bål och ryggmuskler.
 • Koordinationsträning.
 • Viktträning för att stärka svaga muskler.
 • Stretching.
Lågt sittande ryggsmärta (lumbago)

Lågt sittande ryggsmärta kännetecknas oftast av smärta i ländryggen, även om den kan kännas var som helst längs ryggraden – från nacken och ner till höfterna. Smärtan kommer ofta snabbt och kan ibland stråla igenom ena stjärthalvan.

Symptom:
 • Minskad rörlighet och styvhet i ländryggen.
 • Kramper i ryggmus klerna på ena sidan av kroppen.
 • Skarp smärta vid utförande av vissa rörelser.
Möjliga orsaker:
 • Att man lyfter samtidigt som man vrider på ryggen, t.ex. när man skottar snö.
 • Dålig arbetsställning, t.ex. framåtlutad.
 • Dålig uppvärmning.
 • Styva, korta muskler.
Behandling:
 • Vila i en smärtfri position.
 • Aktivitet utan smärta de första dagarna för att främja blodcirkulationen, t.ex. korta promenader.
 • Gradvis ökad motion i form av rörlighets-, stabilitets- och styrketräning.
 • Anti-inflammatorisk medicin.
 • Utför inga aktiviteter som förvärrar smärtan.
 • Uppsök läkare eller sjukgymnast ifall ryggsmärtan förvärras eller inte går över.
newsletter_promotion_image

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Promotions, new products and sales. Directly to your inbox.